investice

Zaměstnavatel: Město Žatec

Místo výkonu práce: Žatec

Platové ohodnocení: 18 810 – 28 320 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 3.9.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14716500792

Poslední aktualizace: 03.07.2018

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10
Popis činnosti pracovního místa:Komplexní příprava a realizace oprav a investičních akcí města a oprav místních komunikací a dopravních staveb (pozemní stavby, památky, školská zařízení, objekty občanské vybavenosti aj.), včetně projektové přípravy, výběrových řízení, občasného technického dozoru a kontrolní činnosti. Zveřejňuje veřejné zakázky v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Výkon technika školských zařízení. Správa budov. Garance za doplňování a vedení pasportů budov užívaných příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami. Péče o nemovitosti bez určeného správce.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
. minimální věk 18 let,. způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,
. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor technického směru)
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
. výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,. řidičský průkaz skupiny B,
. předpokládaný nástup 03.09.2018
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. strukturovaný životopis,
. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Nabízíme:Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – investice“.

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 15.07.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů