dotace

Zaměstnavatel: Město Žatec

Místo výkonu práce: Žatec

Platové ohodnocení: 18 810 – 28 320 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 1.7.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14582550776

Poslední aktualizace: 07.06.2018

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. v platném znění): platová třída 10
Popis činnosti pracovního místa:
Aktivní vyhledávání dotačních výzev a příležitostí. Odpovídá za zapojení města do dotačních investičních i neinvestičních programů státu, získávání dotací ze strukturálních fondů EU a jiných poskytovatelů dotačních titulů v oblasti strategického rozvoje města. Trvale zjišťuje veškeré možnosti financování investic, oprav, rozvojových programů města a jiných projektů a činí potřebné kroky k využití těchto příležitostí. Zajišťuje realizaci rozvojových programů, odpovídá za dodržení podmínek, za kterých jsou dotace přidělovány a za vyúčtování přijatých dotací. Vede s tím spojenou agendu a administrativu. Aktivně spolupracuje v rámci dotačních výzev a výběrových řízení.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,. minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, morální a trestná bezúhonnost, znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor se zaměřením na veřejnou správu či dotační politiku),
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient), znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,.výhodou znalost zákona o veřejných zakázkách; praxe v oblasti psaní a vyúčtování dotací, výhodou zkušenosti a znalosti z oblasti dotačního řízení a vedení projektů; znalost OPŽP, SZIF, SFDI, MŠMT, MMR, IROP a další,
. analytické a kreativní myšlení s výraznou orientací na cíl, znalost AJ; znalost dalších jazyků výhodou,
. řidičský průkaz skupiny B, předpokládaný nástup 7/2018.Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. strukturovaný životopis, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 22.06.2018 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – dotace“.

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 20.06.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů