vedoucí kanceláře úřadu

Zaměstnavatel: Město Žatec

Místo výkonu práce: Žatec

Platové ohodnocení: 22 160 – 33 300 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Pracovní poměr: Od 1.8.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14519990723

Poslední aktualizace: 27.05.2018

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. v platném znění): platová třída 12
Popis činnosti pracovního místa:
Metodické vedení, řízení, koordinace a kontrola svěřených činností odboru a dále koordinace v rámci příspěvkových organizací zřizovaných městem Žatec a dalších institucí. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů úřadu. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Spolupráce s médii.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
. minimální věk 18 let,
. způsobilost k právním úkonům,
. morální a trestná bezúhonnost,
. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou obor právnického směru),
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
. manažerské a organizační schopnosti,
. praxe v řídící funkci – 3 roky,
. základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy,
. základní komunikace v cizím jazyce,
. řidičský průkaz skupiny B,
. předpokládaný nástup 01.08.2018.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. návrh koncepce řízení a rozvoje Kanceláře úřadu v rozsahu min. 3 strany A4,
. strukturovaný životopis,
. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce,
. ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 27.06.2018 do 16.00 hod.
osobně náměstí Svobody 1 Žatec

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 20.06.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů